Skip to:

12 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o udzielenie informacji o podjętych działaniach w zakresie uregulowania kwestii przeznaczania i wydatkowania środków na realizację specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka poprzedzone było wystąpieniem skierowanym do Ministra Finansów w dniu 17 marca 2015.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka