Skip to:

W dniu 10 września br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się wystąpieniem generalnym do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego z wnioskiem o poinformowanie o działaniach, podjętych na rzecz propagowania idei przyjaznego wysłuchiwania dzieci w toku postępowań cywilnych rodzinnych i nieletnich oraz wykorzystania przyjaznych pomieszczeń w praktyce.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka praktyczna realizacja prawa wysłuchania dziecka w sprawach rozwodowych, jak również ściśle opiekuńczych, w ciągu  ostatnich dwóch lat nie uległa znaczącej zmianie. Wciąż problemem pozostaje sporadyczne wysłuchiwanie zdania dziecka oraz brak określenia warunków do przeprowadzania go. Wydaje się, że w Polsce nie brakuje już pomieszczeń, w których można przeprowadzić czynność przesłuchania/wysłuchania dziecka w warunkach przyjaznych, jednak ciągłym problemem pozostaje ich niedostateczne wykorzystywanie,  co jest częściowo spowodowane przez brak regulacji w tym przedmiocie.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości