Skip to:

23 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego z postulatem rozszerzenia katalogu spraw z zakresu prawa rodzinnego, od których przysługuje skarga kasacyjna o sprawy rozstrzygane na podstawie Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka wprowadzenie kontroli orzeczeń przez Sąd Najwyższy jest właściwym rozwiązaniem umożliwiającym wyeliminowanie wadliwych orzeczeń dotyczących istotnych dla dziecka kwestii określających miejsce jego pobytu.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości