Skip to:

29 grudnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak kolejny raz wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie psychiatrii dzieci i młodzieży. W wystąpieniu Rzecznik podkreślił, że poziom dostępności i jakość świadczeń w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży ocenia jako niewystarczający. Za szczególnie niepokojące należy uznać przebywanie na oddziałach psychiatrycznych małoletnich pacjentów z zaburzeniami zachowania. Powinni oni przebywać w placówkach dla dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji. Liczba spraw  analizowanych przez Rzecznika, w tym wyniki badania sprawy na miejscu w szpitalu psychiatrycznym wskazuje na zasadność dokonania kontroli we wszystkich oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży.

Pismo w sprawie psychiatrii dzieci i młodzieży Rzecznik Praw Dziecka skierował także do Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Barbary Kozłowskiej. 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia

Wystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta

Odpowiedź Rzecznika Praw Pacjenta

Odpowiedź Ministra Zdrowia

podpis_ilustracja_17.jpg