Skip to:

18 marca 2014 r. w wystąpieniu generalnym Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego o zmianę uregulowań prawnych dotyczących kwestii związanych z jawnością wokand sądowych. Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na bulwersujący opinię publiczną przypadek ujawnienia danych osobowych małoletnich pokrzywdzonych na wokandzie sądowej w Sądzie Rejonowym w Szczecinie.

Rzecznik Praw Dziecka wnioskuje, aby wokandy ze spraw rozpatrywanych przez sądy dotyczących przestępstw określonych w rozdziale XXV Kodeksu Karnego, to jest przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w których pokrzywdzonymi są dzieci, nie zawierały ich danych osobowych.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości