Skip to:

27 sierpnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka–Kamysza o zintensyfikowanie działań, zmierzających do ratyfikacji III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka ONZ w sprawie procedury składania zawiadomień.

Inicjatywa wyposażenia Komitetu Praw Dziecka w mechanizm rozpoznawania skarg indywidualnych, zbiorowych i międzypaństwowych została zgłoszona przez polskiego Rzecznika Praw Dziecka. Mając na uwadze zbliżającą się 25. rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych – Konwencji o Prawach Dziecka i zasług Polski, jako inicjatora i współtwórcy powstania tego dokumentu – zdaniem Rzecznika Praw Dziecka – zakończenie procedury ratyfikacyjnej przed rocznicą uchwalenia Konwencji, miałoby szczególną wymowę.

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej