Skip to:

27 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka–Kamysza o podjęcie działań, zmierzających do jak najszybszej ratyfikacji III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka ONZ w sprawie procedury składania zawiadomień.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka ratyfikacja powyższego aktu prawnego przyczyni się do wzmocnienia statusu dziecka jako podmiotu praw oraz poprawi funkcjonowanie krajowych mechanizmów ochrony praw dziecka.

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Odpowiedź Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej