Skip to:

4 kwietnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o podjęcie działań, które umożliwią jak najszybszą ratyfikację III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień o naruszeniu praw dziecka.

III Protokół zacznie obowiązywać od 14 kwietnia 2014 r. w stosunku do państw, które go ratyfikowały. Samo podpisanie III Protokołu Fakultatywnego przez Polskę 30 września 2013 r. nie spowodowało, że stał się on częścią polskiego porządku prawnego. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka ratyfikacja Protokołu przyczyni się do wzmocnienia statusu dziecka, jako podmiotu praw oraz pozycji Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka.

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej