Skip to:

18 września 2013 r. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, zwrócił do kuratorów oświaty o informacje dotyczące realizacji przez dyrektorów szkół przepisów obligujących do zapewnienia uczniom właściwych warunków do pozostawienia w szkołach części podręczników i przyborów szkolnych. Rzecznik wskazuje na wyniki kontroli Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie higieny procesu nauczania-uczenia, przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012. Wynika z nich, że 150 szkół podstawowych, 759 gimnazjów oraz 489 szkół ponadgimnazjalnych nie realizuje powyższych przepisów.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do kuratorów oświaty

Odpowiedź Śląskiego Kuratora Oświaty

Odpowiedź Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Odpowiedź Pomorskiego Kuratora Oświaty

Odpowiedź Łódzkiego Kuratora Oświaty

Odpowiedź Lubelskiego Kuratora Oświaty

Odpowiedź Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Odpowiedź Opolskiego Kuratora Oświaty

Odpowiedź Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Odpowiedź Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Odpowiedź Podlaskiego Kuratora Oświaty

Odpowiedź Podlaskiego Kuratora Oświaty 2

Odpowiedź Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Odpowiedź Świetokrzyskiego Kuratora Oświaty

Odpowiedź Lubuskiego Kuratora Oświaty

Odpowiedź Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Odpowiedź Małopolskiego Kuratora Oświaty