Skip to:

19 września 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, mając na uwadze realizację praw ucznia w szkole, zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o przekazanie informacji dotyczących efektów realizacji w roku szkolnym 2012/2013 jednego z priorytetów polityki oświatowej - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. W zainteresowaniu Rzecznika pozostają również rekomendacje na kolejny rok szkolny, przedstawione na podstawie wniosków sformułowanych w tym zakresie.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej