Skip to:

19 września 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego, Marka Posobkiewicza, z prośbą o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji zaleceń wydanych w związku z przeprowadzaną w pierwszym półroczu 2012 r. oceną higieny procesu nauczania w losowo wybranych szkołach. Jednocześnie, Rzecznik wnioskuje o dokonanie oceny realizacji przepisów obligujących szkoły do zapewnienia uczniom właściwych warunków do pozostawienia w szkołach części podręczników i przyborów szkolnych. Wyniki kontroli Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie higieny procesu nauczania-uczenia, przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012 pokazują, że 150 szkół podstawowych, 759 gimnazjów oraz 489 szkół ponadgimnazjalnych nie realizowało powyższych przepisów.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Głównego Inspektora Sanitarnego

Odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego