Skip to:

4 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wystąpił do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka, w sprawie emisji w radiu i telewizji reklam artykułów spożywczych lub napojów, zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana. Na podstawie art. 16b ust. 3b ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji Rada może wydać rozporządzenie, zakazujące wyświetlania takich reklam w sąsiedztwie audycji dziecięcych. Rzecznik zwrócił się o udzielenie informacji, czy w Radzie zostały rozpoczęte prace nad projektem regulacji i jaki jest ich aktualny etap. Ponieważ przywołany przepis ustawy o radiofonii i telewizji wskazuje ponadto Ministra Zdrowia jako organ opiniujący projekt rozporządzenia, toteż Rzecznik skierował wystąpienie także do wiadomości szefa resortu zdrowia, Bartosza Arłukowicza.

Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Odpowiedź Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji