Skip to:

8 maja 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego postulując, by na dostawcach audiowizualnych usług medialnych na żądanie spoczywał obowiązek sporządzania i przechowywania kopii nie tylko audycji, ale również reklam i innych przekazów udostępnianych odbiorcom usługi. Brak tego obowiązku uniemożliwia Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji sprawowanie kontroli zgodności reklam i innych przekazów z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji, m.in. chroniącymi dzieci przed nieodpowiednimi treściami.

Wystąpienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego