Skip to:

19 grudnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej – Joanny Kluzik-Rostkowskiej oraz Ministra Sprawiedliwości – Cezarego Grabarczyka w sprawie funkcjonowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej placówek resocjalizacyjnych dla niedostosowanej społecznie młodzieży niemieckiej.

Każde dziecko przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej chronione jest zapisami Konwencji o Prawach Dziecka, której przestrzeganie podlega kontroli Rzecznika Praw Dziecka.   

Wyjazdy poza granice Niemiec organizowane są dla młodzieży niemieckiej jako środek oddziaływania pedagogicznego. W tym zakresie niemieckie urzędy do spraw młodzieży zlecają organizację ww. wyjazdu niemieckim podmiotom, które z kolei współpracują z polskimi rodzinami bądź firmami prowadzącymi w ramach działalności gospodarczej placówki pobytu niemieckiej młodzieży.

Niepokój Rzecznika Praw Dziecka wzbudza brak nadzoru nad funkcjonowaniem ww. miejsc.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sprawiedliwości

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości