Skip to:

11 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, Minister Spraw Wewnętrznych Teresy Piotrowskiej i Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny w sprawie funkcjonowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej placówek resocjalizacyjnych dla niedostosowanej społecznie młodzieży niemieckiej.

Sprawa była przedmiotem wystąpienia Rzecznika z grudnia 2014 r., skierowanego do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Edukacji Narodowej.

W odpowiedzi Minister Sprawiedliwości podzielił stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której małoletni cudzoziemcy przebywają w Polsce - w celu resocjalizacji – poza jakimkolwiek nadzorem. Poinformował, że w dniu 22 stycznia 2007 roku oraz w dniu 27 lutego 2014 roku zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o rozważenie – w ramach posiadanych kompetencji – działań związanych z pobytem w Polsce małoletnich cudzoziemców w celu resocjalizacji.

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do ww. Ministrów o informacje z podjętych działaniach.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka

Odpowiedź Ministra Spraw Zagranicznych

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych

Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej