Skip to:

- Czy i jakie prace zostały podjęte celem wdrożenia zaproponowanych rozwiązań do codziennej praktyki organizacji pracy ośrodków adopcyjnych oraz czy i w jakim zakresie zaplanowano wprowadzenie postulowanych zmian w prawie? – pyta Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską, powołując się na „Standardy realizacji zadań ośrodków adopcyjnych”, które przekazał szefowej MRPiPS 2 listopada 2016 roku.

Zaproponowane przez Rzecznika rozwiązania zostały opracowane, by przyczynić się do zagwarantowania prawidłowości realizacji zadań powierzonych ośrodkom adopcyjnym i podniesieniu jakości ich pracy.

- Wobec powtarzających się w bieżącym roku sygnałów o problemach w funkcjonowaniu ośrodków adopcyjnych, aktualna pozostaje potrzeba ujednolicenia procedur ich działania – podkreśla RPD.

Czytaj także: Standardy adopcyjne według RPD

Marek Michalak w wystąpieniu generalnym zaznacza, że wprowadzenie proponowanych zmian służyć będzie dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej, zgłoszonym do ośrodka adopcyjnego, w znalezieniu dla nich rodzin, które zapewnią im prawidłowe warunki życia i wychowania.

- Określenie standardów pracy ośrodka sprzyjać będzie świadomemu podjęciu decyzji o adopcji rodzicom adopcyjnym, a także zapewnieniu im profesjonalnego wsparcia w okresie postadopcyjnym – ocenia Rzecznik.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PDF)

Odpowiedź Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne (PDF)