Skip to:

14 listopada 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie podziału części subwencji oświatowej ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku, przeznaczonej na finansowanie pobytu małoletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

Przedstawione Ministrowi Edukacji Narodowej problemy są związane ze sposobem naliczania subwencji oświatowej oraz wysokości ww. subwencji.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka dotychczasowa wysokość wagi subwencji powinna zostać utrzymana. Ponadto proponuje wypracowanie takiego sposobu naliczania subwencji, który będzie adekwatny do specyfiki pracy tych placówek, zgodnie z sugestiami przedstawionymi w wystąpieniu.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej