Skip to:

18 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do regulacji przepisów o świadczeniach otrzymywanych z funduszu alimentacyjnego, związanych ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń.

W chwili śmierci osoby zobowiązanej wstrzymuje się wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Jeśli świadczenia wypłacane są na podstawie wyroku sądu bezpośrednio od zobowiązanego, można jej uznać za dochód utracony. Niestety utrata świadczeń z funduszu alimentacyjnego już nie może być tak potraktowana.

Rzecznik Praw Dziecka uważa, że takie przepisy różnicują sytuację dzieci, mimo, że w obu wypadkach dzieci tracą środki na utrzymanie i powinny być traktowane tak samo.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej