Skip to:

W związku z doniesieniami dotyczącymi podawania dzieciom szczepionek przeznaczonych do utylizacji z powodu ich nieprawidłowego przechowywania (chodzi o przerwanie tzw. łańcucha chłodniczego) Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o przekazanie informacji posiadanych przez GIF w przedmiotowej sprawie oraz działań podjętych w związku z tą sytuacją.

Rzecznik zwrócił się ponadto o wskazanie czy w ocenie GIF system kontroli m.in. warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych wymaga podjęcia działań legislacyjnych na rzecz poprawy egzekwowania decyzji wydawanych przez inspektorów farmaceutycznych i ich zaleceń.

Jak wynika bowiem z wypowiedzi Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Gorzowie Wielkopolskim wydał on w ostatnim czasie 80 decyzji o konieczności utylizacji szczepionek natomiast z informacji podanych przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim wynika, że na terenie tego województwa w 10 placówkach wykorzystano szczepionki, które powinny być zutylizowane.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Głównego Inspektora Farmaceutycznego (PDF)

Odpowiedź GIF (PDF)