Skip to:

12 czerwca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego w sprawie treści wokandy sądowej w sprawach rodzinnych w zakresie przedmiotu sprawy bez ujawnienia danych osobowych dziecka oraz jej uregulowania w akcie prawa powszechnie obowiązującego.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości

Odpowiedź Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych