Skip to:

8 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka o podjęcie działań legislacyjnych w celu wypełnienia postulatu utworzenia m.in. na stacjach paliw miejsc przeznaczonych do nieskrępowanej pielęgnacji małych dzieci.

W dobie upowszechnienia transportu drogowego i podróżowania samochodem z małymi dziećmi byłoby pożądane stworzenie warunków odpowiednich do pielęgnacji najmłodszych w czasie podróży. Rzecznik Praw Dziecka uważa, że stacje paliw powinny wyodrębniać ze swojej przestrzeni niewielką część przeznaczoną dla klientów chcących przewinąć dziecko. Swoim postulatem Marek Michalak objął także centra handlowe, centra handlowe (supermarkety, galerie handlowe), dworce autobusowe i kolejowe, lotniska itp. - choć w wielu tych miejscach już funkcjonują takie rozwiązania.

Rzecznik Praw Dziecka zwraca także uwagę, aby wydzielone miejsca były stosownie oznaczone: "pokój dla rodzica z dzieckiem", "pokój dla mamy i taty z dzieckiem" itp., aby nie dyskryminować jednego z rodziców, co niestety ma miejsce w przestrzeni publicznej.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej