Skip to:

8 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z prośbą o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie praktyki prowadzącej do kształtowania treści wokandy sądowej w sądownictwie powszechnym w zakresie przedmiotu sprawy bez ujawnienia danych osobowych dziecka przysposabianego, a także uczestników postępowania. Również Rzecznik wskazał na zasadność podjęcia odpowiednich prac legislacyjnych zmierzających do uregulowania treści wokand przez źródła powszechnie obowiązującego prawa.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości