Skip to:

1 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz w sprawie niekonstytucyjności przepisów dotyczących ulg przejazdowych obowiązujących w środkach transportu publicznego oraz dokumentów do nich uprawniających.

Do Rzecznika Praw Dziecka w dalszym ciągu wpływają skargi od opiekunów oraz samych dzieci dotyczące nierównego traktowania przy korzystaniu z ulg przejazdowych. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami z prawa do zniżek na przejazdy nie mogą korzystać dzieci posiadające obywatelstwo polskie, uczące się za granicą lub w szkołach przy przedstawicielstwie dyplomatycznym obcego państwa w Polsce. Posiadane przez nich legitymacje szkolne wystawione w języku obcym nie są uznawane przez osoby dokonujące kontroli biletów.

Rzecznik po raz kolejny zwrócił się do o rozważenie zasadności złożenia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w części pomijającej przyznanie ulg dzieciom i młodzieży uczęszczającej do szkół lub przedszkoli za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym obcego państwa w Polsce.

Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich