Skip to:

9 listopada 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka o rozpoczęcie prac legislacyjnych nad wprowadzeniem powszechnej ulgi dla dzieci i młodzieży na przejazdy komunikacją miejską.

Marek Michalak zauważa, że obowiązujące rozwiązanie, polegające na przekazaniu radom gmin kompetencji do ustalania wysokości ulg i kręgu osób uprawnionych do przejazdów ulgowych, przypadkach dyskryminacji dzieci i młodzież. Przykładem może być zawężenie dzieci uprawnionych do ulgi do uczniów - mieszkańców danej gminy, co niekiedy powoduje, że uczniowie zamieszkujący w ościennych gminach muszą ponosić opłatę w pełnej wysokości za przejazd komunikacją miejską do szkoły.

Wystąpienie Rzecznik Praw Dziecka do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej