Skip to:

24 marca 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka zwracając uwagę na kwestie związane z dokonywaniem przez sądy prawnokarnej oceny zachowań, polegających na stosowaniu zabronionych prawem kar cielesnych.

W wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na fakt umarzania postępowań przygotowawczych z powołaniem się przez prokuratorów na tzw. pozaustawowy kontratyp dozwolonego karcenia małoletnich lub też umarzanie postępowań na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania karnego, czyli wobec znikomej szkodliwości społecznej czynu i utrzymywania w mocy ww. decyzji merytorycznych przez sądy w drodze kontroli instancyjnej w toku rozpatrywania zażaleń na powyższe postanowienia.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o analizę przedstawionego wyżej zagadnienia oraz poinformowanie o jej wynikach.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości