Skip to:

30 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny wystąpił w sprawie uprawnień pracowników - opiekunów dzieci, określonych w art. 188 Kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Oznacza to, że pracownikowi przysługują dwa dni wolne od pracy bez względu na to, czy wychowuje on jedno czy więcej dzieci.

Marek Michalak zwracał się w tej sprawie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Rzecznik w swoich wystąpieniach zauważył, że potrzebne jest wprowadzenie przedziału liczby dzieci w rodzinie, od którego zależałaby liczba dni wolnych na opiekę nad dzieckiem.

W związku z tym Marek Michalak wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz z prośbą o rozważenie możliwości złożenia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności w art. 188 Kodeksu pracy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w części wskazującej na przyznanie dwóch dni na opiekę nad dzieckiem bez względu na to, czy w rodzinie wychowuje się jedno czy więcej dzieci.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Rzecznika Praw Obywatelskich

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich