Skip to:

18 czerwca 2014 r. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, mając na uwadze potrzebę wzmocnienia ochrony praw dziecka, zwrócił się do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o poinformowanie, czy zostały opracowane wytyczne dla podległych jednostek, których celem jest uregulowanie i ujednolicenie postępowania prokuratorów w przypadku zawiadamiania ich na podstawie art. 598^11 k.p.c. oraz w przypadku ich wydania poprosił o przekazanie ich do wiadomości. Jednocześnie wskazał, że rola prokuratorów w sprawach o przymusowe odebrania dziecka jest istotna, gdyż dysponują oni instrumentami, które mogą skutecznie przysłużyć się do realizowania wydanych orzeczeń sądów rodzinnych w zakresie ustalenia miejsca pobytu, czy też powierzenia pieczy.

Wystąpienie do Prokuratora Generalnego

Odpowiedź Prokuratora Generalnego