Skip to:

28 sierpnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie prawnego uregulowania zasad wykonywania zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód psychologa.

Rzecznik przypomniał, że w odpowiedzi na wystąpienie z 16 lutego 2012 r. wskazano na wadliwość przedmiotowej ustawy oraz poinformowano, iż Zespół ds. Programowania Prac Rządu w dniu 9 marca 2012 r. zdecydował o włączeniu do Wykazu Prac Rządu projektu ustawy uchylającej dotychczasową ustawę o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, która z powodu wad prawnych nie spełnia założonych w niej celów.

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej