Skip to:

4 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się z wystąpieniem generalnym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z propozycją regulacji prawnej, która w przypadku narodzin wcześniaka gwarantowałaby kobiecie czas na powrót do sił po porodzie i równocześnie pozwalałaby na wykorzystanie przez rodziców należnego im urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze po powrocie dziecka ze szpitala.

Do Rzecznika Praw Dziecka docierają do mnie postulaty, by w przypadku urodzenia wcześniaka urlop macierzyński rozpoczął swój bieg dopiero w dniu wypisania dziecka ze szpitala. Uzasadnienie tego postulatu wypływa z faktu, że przedwcześnie urodzone dziecko musi przebywać dłuższy czas w szpitalu pod opieką personelu medycznego. W tym okresie rodzice dziecka nie sprawują osobiście nad nim opieki, tracąc przy tym część urlopu macierzyńskiego, która przypada na okres pobytu dziecka w szpitalu.

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej