Skip to:

14 lutego 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza ponownie zgłosił propozycję, aby świadczenia medyczne udzielane dzieciom były dokumentowane w formie Książeczki Zdrowia Dziecka.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka książeczka mogłaby zostać zaliczona do dokumentacji medycznej, której dotyczy rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na potrzebę nowelizacji ww. rozporządzenia poprzez rozszerzenie katalogu dokumentacji medycznej o Książeczkę Zdrowia Dziecka i określenie jej zawartości. Zaproponowane przez Rzecznika Praw Dziecka zmiany nie wymagają ingerencji w ustawę, co wcześniej sugerował Minister Zdrowia.

Określenie Książeczki Zdrowia Dziecka jako rodzaju dokumentacji medycznej, pozwoli na utrwalenie danych o czynnościach medycznych realizowanych w stosunku do dzieci na terenie całego kraju. Jednoczesne wskazanie elementów, które powinna zawierać Książeczka, ujednolici wpisywane do niej informacje.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia

Odpowiedź Ministra Zdrowia