Skip to:

31 października br. Rzecznik Praw Dziecka przekazał Ministrowi Zdrowia uwagi dotyczące projektu założeń projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Konstantego Radziwiłła odniósł się do poszczególnych elementów projektu.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka Ustawa o zdrowiu dzieci i młodzieży powinna obejmować również najmłodszych w wieku przedszkolnym oraz uwzględniać w opiece profilaktycznej problemy związane m.in. z zaburzeniami psychicznymi uczniów.

Jako pozytywne Rzecznik ocenił wyartykułowanie potrzeby utworzenia zintegrowanego systemu ochrony zdrowia i systemu edukacji na rzecz utrzymania potencjału zdrowia dzieci i młodzieży. Na akceptację Rzecznika zasługuje też planowane wskazanie rodzicom uczniów gabinetu stomatologicznego, w którym będzie możliwość bezpłatnego leczenia zębów, wyodrębnienie grupy uczniów z niepełnosprawnością i przewlekle chorych jako grupy dzieci wymagających szczególnej troski oraz wyróżnienie zasady subsydiarności zakładającej partnerstwo rodziców uczniów i personelu pedagogicznego w realizacji profilaktyki zdrowotnej.

Rzecznik zwrócił uwagę na niezasadne w projekcie używanie zamiennie tytułu pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania i higienistki szkolnej. - Projekt nie zawiera szczegółowych rozwiązań, w związku z tym dopiero zapoznanie się ze szczegółami projektu pozwoli na jego ocenę – mówi RPD.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (PDF)