Skip to:

27 kwietnia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego dla dzieci.

Rzecznik Praw Dziecka stoi na stanowisku, że zasadne może okazać się wyodrębnienie koszyka świadczeń gwarantowanych skierowanych tylko do dzieci. Rzecznik wskazał, że świadczenia dla dzieci różnią się od tych dla osób dorosłych m.in. w zakresie potrzebnego sprzętu specjalistycznego, czasem hospitalizacji oraz przebiegiem leczenia, jak również dawkami stosowanych leków. Podobne rozwiązanie funkcjonuje obecnie w Wielkiej Brytanii.

Marek Michalak wskazał, że wyodrębnienie grup jednorodnych dla dzieci mogłoby pomóc w uwzględnieniu specjalistycznych potrzeb najmłodszych w zakresie leczenia szpitalnego.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia (PDF)

Odpowiedź Ministra Zdrowia (PDF)