Skip to:

14 listopada 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Marszałków województw: warmińsko-mazurskiego, śląskiego i łódzkiego, w sprawie dużej ilości zatruć substancjami psychoaktywnymi, tzw. dopalaczami na terenie ich województw.

Rzecznik z zaniepokojeniem przyjął informację Konsultanta Krajowego w dziedzinie Toksykologii Klinicznej, z której wynika, że w 2013 r. do Ośrodka Kontroli Zatruć – Warszawa w Halinowie zgłoszonych zostało łącznie 1079 przypadków podejrzeń zatruć nowymi substancjami psychoaktywnymi, w tym 468 zgłoszeń dotyczyło dzieci i młodzieży do 18 roku życia.  W I półroczu 2014 r. tej grupy wiekowej dotyczyło 384 zgłoszeń.

Analizując wskaźniki interwencji medycznych w przypadku podejrzenia zatrucia tzw. dopalaczami na 100 tys. osób w obrębie grup populacyjnych, w 2013 r. najwyższy wskaźnik obserwowany był w podgrupie 13-15 lat i wynosił 89,61/100 tys. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, 24,90/100 tys. na terenie województwa śląskiego i 20,76/100 tys. ma terenie województwa łódzkiego. Najwyższy wskaźnik dla podgrupy 16-18 lat wystąpił w województwie łódzkim i wynosił 83,31/100 tys. W skali całego kraju, wskaźnik ten na 100 tys. mieszkańców grupy populacyjnej 13-15 lat wyniósł 11,34, a dla grupy populacyjnej 16-18 lat wyniósł 24,04.

Ponieważ na terenach tych województw utrzymuje się wysokie zainteresowanie substancjami psychoaktywnymi, a wskaźniki interwencji medycznych w przypadku podejrzenia zatrucia tymi substancjami w wymienionych są tam znacząco wyższe od wskaźnika krajowego, Rzecznik wystąpił o dokonanie analizy przedstawionego zagadnienia oraz podjęcie działań, których następstwem będzie zmniejszenie liczby zatruć „dopalaczami” wśród dzieci i młodzieży.

 

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka

Odpowiedź Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Odpowiedź Marszałka Województwa Śląskiego

Odpowiedź Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego