Skip to:

24 lipca 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniach generalnych do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej i Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosława Dudy ponownie zwrócił uwagę na prawa dzieci z niepełnosprawnością, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

W opinii Rzecznika Praw Dziecka, w celu poprawy funkcjonowania najmłodszych dzieci z niepełnosprawnością objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, należy podjąć działania zmierzające do zwiększenia liczby zająć, na które uczęszczają oraz zapewnić dzieciom dowóz na te zajęcia.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się o ponowną analizę wskazanego problemu oraz przedstawienie stanowiska w zakresie działań służących poprawie obecnej sytuacji.

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej

Odpowiedź Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych