Skip to:

19 lutego 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie wyceny świadczenia w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych dla dzieci.

Ordynatorzy oddziałów rehabilitacji dziecięcej, którzy zwrócili się do Rzecznika Praw Dziecka, wskazują, że wycena świadczeń rehabilitacyjnych w warunkach stacjonarnych jest od lat za niska. Przy rehabilitacji dzieci niezbędne jest współdziałanie wielu specjalistów, a zatem ich liczba powinna być dwukrotnie wyższa w porównaniu z oddziałem dla dorosłych – to pociąga za sobą dodatkowe koszty, które nie zostały uwzględnione w kontraktach z NFZ. Ograniczenie środków na te świadczenia medyczne może pozbawić dzieci wczesnej interwencji medycznej, która może dać im pełną szansę na uniknięcie niepełnosprawności.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka konieczne jest priorytetowe potraktowanie wyceny świadczeń rehabilitacyjnych dla dzieci.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia

Odpowiedź Ministra Zdrowia