Skip to:

24 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zofii Ulz w sprawie wycofania z użycia preparatów: Euvax B i Tripacel - szczepionek, podawanych dzieciom w bardzo wczesnym okresie ich życia.

Rzecznika Praw Dziecka zaniepokoił komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wycofaniu preparatów szczepionkowych ze względu na niespełnienie przez nie wymagań jakościowych. Obawia się także, że tak krótki i niewyczerpujący komunikat może niepokoić rodziców oraz aktywizować grupy przeciwników szczepień.

Wystąpienie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Odpowiedź Głównego Inspektora Farmaceutycznego