Skip to:

27 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza z prośbą o podjęcie wzmożonych działań zmierzających do zapewnienia dzieciom niezbędnej ochrony przed wykorzystywaniem do żebractwa.

Wykorzystywanie dzieci do żebractwa nasila się szczególnie w okresie wakacyjnym. Jest szczególną formą przemocy, która niekorzystnie wpływa na rozwój dziecka oraz degraduje jego osobowość. Takie zachowanie - argumentuje Rzecznik Praw Dziecka - narusza także jego podstawowe prawo naturalne do ochrony przed okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. W poprawie sytuacji niestety nie pomogły opracowane w 2008 roku Procedury postępowania Policji wobec osób bezdomnych i żebrzących oraz objęciu ofiar zmuszanych do żebractwa Programem wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił także uwagę, że ochronę przed wykorzystywaniem dzieci do żebractwa gwarantuje dziecku art. 72 ust. 1 Konstytucji RP, art. 33-36 Konwencji o Prawach Dziecka, a także art. 3 ust. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Wewnętrznych