Skip to:

1 lipca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza z prośbą o podjęcie wzmożonych działań, zmierzających do zapewnienia dzieciom niezbędnej ochrony przed wykorzystywaniem do żebractwa.

Wykorzystywanie dzieci do żebractwa nasila się zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Jest szczególną formą przemocy i narusza prawo dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem i innym złym traktowaniem, określone w art. 19 Konwencji o Prawach Dziecka. Zdaniem Marka Michalaka w celu ograniczenia żebractwa wśród dzieci konieczne jest podjęcie ścisłej współpracy Policji z instytucjami administracji państwowej, samorządowej oraz sądami rodzinnymi. Tylko bowiem kompleksowe działania dają szanse na skuteczne ograniczenie tego zjawiska.

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych

Odpowiedź od Ministra Spraw Wewnętrznych

Odpowiedź od Ministra Spraw Wewnętrznych