Skip to:

6 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kurdyckiej oraz Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie wykrywanie przemocy wobec dzieci przez lekarzy oraz lekarzy stomatologów.

Aby zwrócić uwagę na to zagadnienie, Marek Michalak wspólnie z Polskim Towarzystwem Studentów Stomatologii zorganizował 6 kwietnia we Wrocławiu międzynarodową konferencję dotyczącą roli lekarza dentysty w rozpoznawaniu objawów przemocy wobec dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania seksualnego.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z prośbą do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kurdyckiej oraz Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza o podjęcie działań skutkujących wprowadzeniem modułu edukacyjnego zwłaszcza na poziomie studiów, który pozwoliłby na naukę rozpoznawania przemocy wobec dziecka wśród lekarzy oraz lekarzy stomatologów.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka

"Koalicja na rzecz zwalczania przemocy" - www.portalsamorzadowy.pl