Skip to:

4 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marka Michalaka zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o rozważenie możliwości rozszerzenia kręgów beneficjentów Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" o dzieci rozpoczynające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

Wprowadzony w 2009 roku Rządowy program pomocy polega na udzieleniu pomocy w formie dofinansowania zakupów podręczników. Z programu mogą skorzystać dzieci z rodzin o niskim statusie ekonomicznym oraz dzieci niepełnosprawne. Program nie przewiduje jednak pomocy dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne, gdyż korzystanie z podręczników w pracy z dziećmi nie jest obowiązkowe.

Tymczasem, z informacji przekazywanych przez rodziców wynika, że korzystanie z podręczników i zeszytów ćwiczeń jest powszechnie stosowaną praktyką. Dla rodziców dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne niezrozumiałym jest, dlaczego nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach ww. programu.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej

Odpowedź Ministra Edukacji Narodowej