Skip to:

18 lutego 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka z prośbą o analizę skali zjawiska porażeń prądem dzieci na słupach trakcyjnych infrastruktury kolejowej.

Wystąpienie jest wynikiem sprawy zgłoszonej przez rodziców małoletniego, który poniósł śmierć na skutek porażenia prądem i upadku ze słupa trakcji elektrycznej.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej