Skip to:

11 lutego 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosława Dudy zwrócił uwagę na prawa dzieci z niepełnosprawnością, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

W opinii Rzecznika Praw Dziecka, w celu poprawy funkcjonowania najmłodszych dzieci z niepełnosprawnością objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, należy podjąć działania zmierzające do zwiększenia liczby zająć, na które uczęszczają oraz zapewnić dzieciom dowóz na te zajęcia do ośrodków oddalonych od miejsca zamieszkania.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z prośbą o analizę wskazanego problemu oraz przedstawienie stanowiska w zakresie działań służących poprawie obecnej sytuacji.

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Odpowiedź Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych