Skip to:

9 września 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie zajęć dodatkowych w przedszkolach publicznych.

W związku z informacjami przekazywanymi przez rodziców o ograniczonym dostępie dzieci do zajęć dodatkowych, Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej z prośba o rozpoznanie skali problemu, w tym także zbadanie jak przepisy znowelizowanej ustawy o systemie oświaty wpłynęły na realizację zajęć dodatkowych w przedszkolach w roku szkolnym 2013/2014.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej