Skip to:

25 lutego 2015 r., Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, o wprowadzenie zakazu korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie. Zdaniem Rzecznika, rosnąca liczba zachorowań młodych ludzi na nowotwory skóry pozwala uznać za celowe wprowadzenie zakazu o bezwarunkowym charakterze.

Rzecznik Praw Dziecka przypomniał, że zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia WHO wskazują na konieczność unikania sztucznego promieniowania UV, które wytwarzają łóżka opalające oraz na potrzebę wprowadzenia zakazu korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie. W świetle badań dowodzących, że dawki promieniowania UV otrzymane w ciągu całego życia kumulują się, wczesne korzystanie z solarium jest szczególnie niebezpieczne.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka działania edukacyjne zmierzające do uświadomienia i opiekunom, i dzieciom szkodliwości sztucznego promieniowania ultrafioletowego wytwarzanego przez solaria, powinny iść w parze ze zmianami legislacyjnymi, zmierzającymi do wprowadzenia konkretnych rozwiązań prawnych.

Warto korzystać z doświadczeń innych krajów, takich jak Australia, Francja, Niemcy, Austria czy Wielka Brytania, gdzie już obowiązuje zakaz korzystania z solariów przez dzieci. Problem został dostrzeżony także przez Amerykańską Agencję Żywienia i Leków, która zmieniała klasyfikację niebezpieczeństwa lamp stosowanych w solariach z klasy I (małe ryzyko) na klasę II (umiarkowane ryzyko) i zaleciła umieszczenie na urządzeniach do opalania odpowiednich ostrzeżeń wskazujących, że nie powinny z nich korzystać osoby poniżej 18 roku życia.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka

Odpowiedź Ministra Zdrowia