Skip to:

7 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty z prośbą o rozszerzenie zakresu trwających prac nad zmianami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) o kwestie dopuszczalności organizowania i prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych przez podmioty sektora pozarządowego na zlecenie samorządów poza ich terenem.

Z sygnałów przesyłanych do Rzecznika Praw Dziecka przez praktyków realizujących zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynika potrzeba rozszerzenia zaproponowanego w projekcie nowelizacji ww. ustawy (druk sejmowy 1274) uregulowania na wszystkie typy placówek opiekuńczo - wychowawczych. Konieczność korzystania przez samorządy z ofert fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji kościelnych w tym zakresie, wynika przede wszystkim z braku odpowiedniej, samodzielnej bazy lokalowej oraz braku środków do jej utworzenia. Zaproponowana nowelizacja pozwoli zapobiegać występowaniu ewentualnych szkód u dzieci pozostających w chwili obecnej w utworzonych już placówkach poza powiatem, a przeznaczonych do likwidacji.

Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny