Skip to:

24 września 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącego Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Posła RP Artura Bramora z prośbą o rozszerzenie katalogu miejsc pobytu dzieci, w których będzie obowiązywał zakaz sprzedaży i podawania określonych środków spożywczych.

W ocenie Rzecznika powyższe zmiany mają prowadzić do zagwarantowania większej grupie dzieci żywienia zgodnego z normami żywieniowymi opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. A. Szczygła w Warszawie.

Projekt przepisów realizuje postulat Rzecznika Praw Dziecka zgłaszany od 2011 roku w sprawie właściwego żywienia dzieci.

Wystąpienie do Przewodniczącego Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia