Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła wystąpienie generalne dot. możliwości zwiększenia finansowania świadczeń z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży.

W wystąpieniu Rzecznik podkreśla, że fundusze przeznaczone na świadczenia zdrowotne z psychiatrii dla dzieci i młodzieży są niewystarczające. Uniemożliwia to realizowanie w stopniu optymalnym istotnych w leczeniu psychiatrycznym działań terapeutycznych i pielęgnacyjnych. Dobrą informacją jest to, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zakończyła pracę nad przeszacowaniem procedur psychiatrycznych dla dzieci.

- To ważne, że psychiatria dziecięca trafiła na listę dziedzin priorytetowych, o co postulowałem, ale nadal aktualnymi problemami pozostają m.in. niewystarczająca liczba placówek lecznictwa środowiskowego, nierównomierna sieć placówek stacjonarnych czy liczba specjalistów, w tym terapeutów wypierających leczenie farmakologiczne. Z opinii dyrektorów placówek wiem również o niedoborze środków finansowych – pisze Marek Michalak.

Rzecznik zwraca uwagę, że aktualna wycena świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii jest nieadekwatna do rzeczywistej wartości ich wykonania.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

Odpowiedź Ministra Zdrowia