Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 1 czerwca do Komendanta Głównego Policji Andrzeja Matejuka, by użycie środków przymusu bezpośredniego przez Policję wobec nieletnich było ograniczone do sytuacji, w których jest to istotnie niezbędne.

Rzecznik podkreślił, że dzieci mają prawo do szczególnej troski i pomocy, a użycie środków przymusu bezpośredniego w stosunku do nich powinno być ograniczane i stosowane tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych i koniecznych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Komendanta Głównego Policji