Skip to:

4 sierpnia 2008 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z Wystąpieniem generalnym do Ministra Zdrowia w sprawie dzieci chorych na hemofilię.

Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak zwrócił się z prośbą o rozpatrzenie możliwości objęcia programem profilaktycznym dzieci chorych na hemofilię powikłanej inhibitorem. W wystąpieniu swym podkreślił, że los każdego dziecka chorego na hemofilię jest ważny, a na dorosłych spoczywa obowiazek zapewnienia kompleksowej opieki wszystkim dzieciom.

Wystąpienie