Skip to:

W oparciu o informacje medialne z ostatnich dni, dotyczące sytuacji uczniów z wielu szkół spowodowanej trudnymi warunkami atmosferycznymi powodującymi znaczne problemy z uczęszczaniem dzieci do szkół Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o pilne podjęcie działań, zmierzających zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków realizacji ich prawa do nauki oraz do Wojewody Dolnośląskiego o stworzenie właściwych warunków dojazdu i przebywania w szkołach uczniów z terenu województwa.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Wojewody Dolnośląskiego